Via Gualchiera, 3/a - 47014 Meldola (FC) +39 0543/493770 +39 0543/493329 info@mecmeldola.it

TAKISAWA MAC V2

TAKISAWA MAC V2

ISO-40 600-500-410
M. UTENSILI = n° 24 pos